De HELPENDE HANDEN van WISP

Over wisp

Het WISP = samenwerking

Het WISP staat voor een plek in de wijk waar iedereen terecht kan die wat  wil doen voor zijn buren of zijn buurt, die met vragen zit, of die ondersteuning nodig heeft. En het WISP staat vooral voor samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en beroepskrachten om te zorgen dat iedereen vol-waardig kan deelnemen aan de samenleving en te stimuleren dat dat daadwerkelijk gebeurt.

De mensen moeten op één punt in hun wijk terecht kunnen voor alles rond wonen, welzijn, zorg, meedoen en vrijwilligerswerk. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig: zowel tussen de verschillende organisaties als tussen de vrijwilligers en beroepskrachten. Vanuit die gedachte is het WISP opgezet en wordt het concept steeds verder uitgewerkt.

Werkwijze
Het WISP beantwoordt vragen, stimuleert mensen mee te doen en zich in te zetten voor anderen en voor hun wijk en biedt hulp en verwijst door waar dat nodig is. Door de korte lijnen met de organisaties die aan het WISP verbonden zijn, gaat dat snel en soepel. Het WISP zoekt het dicht bij huis: bij hulpvragen wordt eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen en naar de hulp die in hun omgeving voorhanden is. Is er ondersteuning nodig, dan bekijkt het WISP wat vrijwilligers kunnen doen, en pas daarna wat door beroepskrachten moet gebeuren.