De HELPENDE HANDEN van WISP

Hulp en ondersteuning

Soms redt u het zelf niet meer, ook niet met de hulp van mensen in uw omgeving. Dan wijst het WISP u de weg naar mensen en instanties die u daadwerkelijk kunnen helpen. Als u financiële problemen hebt bijvoorbeeld, als de zorg voor een hulp-behoevende partner te zwaar wordt, of als u een groot verlies te verwerken hebt.

Bij het WISP hebben we de overtuiging dat het het beste is als u problemen zelf de baas kunt worden. Het WISP helpt u daarom in de eerste plaats om de zaken op een rij te zetten en via de juiste vragen te achterhalen wat voor u de meest geschikte oplossingen zijn. Daarbij is het heel gewoon dat u een familielid of vriend meeneemt. Zij kunnen vaak goed meehelpen problemen te overwinnen. De WISPmedewerker luistert naar u, vraagt door om goed duidelijk te krijgen wat het probleem is, kijkt samen met u naar mogelijke oplossingen en helpt u, als dat nodig is, op weg naar verdere hulp. Ook zijn aan elk WISPunt zijn professionele buurtwerkers verbonden die direct ingeschakeld kunnen worden.

Klusjes
Niet alleen met grote hulpvragen kunt u bij het WISP terecht, maar ook met kleine praktische problemen. Bijvoorbeeld als u zelf de tuin niet meer kunt bijhouden, als u niemand hebt die met u mee kan naar het ziekenhuis, of simpel: om een lamp te vervangen. Kom gerust langs. Het WISP kent veel mensen in de buurt die graag een handje helpen.

Uitgifte plasticzakken voor plasticafval
Tijdens de openingstijden van het WISP kunt u de gemeentelijke plasticzakken voor plasticafval afhalen bij het Woldwijckcentrum.

Boekenruil
Ook tijdens de openingstijden van het WISP kunt u boeken ruilen. Bij het WISP in het Woldwijckcentrum is inmiddels een voorraad boeken in allerlei genres aanwezig. Wanneer u een boek hebt uitgelezen, het niet weer wilt lezen en ook niet in de kast wilt zetten dan kunt u dit boek ruilen voor een ander boek. Dus gratis lezen!

Eén loket voor iedereen: het Sociaal Team
Wilt u ondersteuning thuis, voor werk en inkomen of voor (jeugd)zorg? Als u hulp zoekt bij het Sociaal Team krijgt u een vaste ondersteuner. U kijkt samen wat u zelf kunt doen en waarvoor u hulp van de gemeente nodig heeft.

In het team werken hulpverleners met verschillende deskundigheden nauw samen, zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en Wmo-consulenten. De leden van het Sociaal Team begrijpen de verschillende soorten problematiek en kunnen ze in één keer aanpakken.

Het Sociale Team
U kunt contact met het Sociale Team opnemen:
Sociaal Team Zuid: Woldwijck, De Dreven, Kiel-Windeweer en Kropswolde
Melkweg 145, 9602 JE Hoogezand, (0598) 729800, sociaalteamzuid@hoogezand-sappemeer.nl
Expertise: maatschappelijk werk, jeugdzorg, opbouwwerk, werk en inkomen, GGz- jeugd, Wmo, wijkverpleging, JGZ, cm jeugd, BJZ, cm jeugd, jeugdzorg, verstandelijke beperking, OGGz-coördinatie.

 Opvoeden
Voor hulp bij opvoedingsvraagstukken kunt u terecht bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoogezand-Sappemeer www.cjghoogezand-sappemeer.nl

 Gemeeentelijke Kredietbank

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer via: https://www.hoogezand-sappemeer.nl/wonen-werken-en-leven/publicatie/gemeentelijke-kredietbank